DEĞERLİ KATILIMCILAR

Hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya ise ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşuyor. Böylesi karmaşık bir dünyada "Yerel yönetimleri nasıl konumlandırmalıyız?" sorusunu kendimize sormalıyız.

Tüm dünyada ve ülkemizde, vatandaşların talepleri; bireyle toplumun, toplum ile devletin ilişkisini yeniden gözden geçirmemiz gerektiği mesajını bize veriyor. Bireylerin toplumda ve siyasette karar vericiler ile ilişkisini yeniden kurmak zorundayız. Yerel yönetimler bu ilişkileri yeniden kurabilecek ve alternatif olabilecek alanlar. Bu sebeple bizlerin görevi bu alternatifleri tartışmaya açmak ve hayata geçirmek. Biz bu tartışmayı farklı ülke deneyimlerini dinleyeceğimiz uzmanlarla ve akademisyenlerle birlikte yapmak istiyoruz.

Bu çerçevede belediye olarak deneyimlerimizi üç temel alana ayırarak gözden geçireceğimiz bir program hazırladık.

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019