Doç. Dr. Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji

 

Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Siyaset bilimi ve sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. 2002-2003 yıllarında İsveç’teki Malmö Üniversitesinde misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Fransa’da çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Didem Danış, başlıca araştırma konuları olan göç, şehir sosyolojisi ve sosyal demografi alanında çeşitli makaleler yayınladı ve iki kitap derledi. Ayrıca,GAR - Göç Araştırmaları Derneği’nin kurucu başkanıdır.

Didem Danış is associate professor at Galatasaray University, Sociology Department. She received her PhD from EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) in 2008. She holds BA degrees in Political Science and Sociology from Boğaziçi University, and MA in Sociology from Middle Eastern Technical University. She stayed at Malmö University, Sweden as a visiting Ph.D. in 2002-2003. She has taught as a visiting professor at various universities in France. Didem Danış’s research interests include migrations, urban sociology and social demography. She has published various articles, book chapters and edited two volumes on migration issues. She is also founding chair of the Association for Migration Research.

 

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019