David Banassi (University of Milano-Bicocca)

 

David Benassi, Milano-Bicocca Üniversitesi’nde (İtalya) profesördür; Sosyal Politikalar Planlama Konusunda Master Direktör olarak görev yapmaktadır. Araştırmadaki ana ilgi alanları, yoksulluk ve eşitsizlik, sosyal politikalar (yoksulluk karşıtı politikalara özel bir odaklanma ile), sosyal işlemlerin makro / mikro diyalektiği ile ilgilidir.

Son yayınları arasında:

• Refah Devleti’nin babası? Beveridge ve Refah Devletinin Doğuşu, Sociologica, 2010, 3.

• Sosyolojik Bakış Açısından Zengin ‘Sorunu’, La Rivista delle Politiche Sociali, 2014, 2/3, ss. 249-261

• İtalyan Sosyolojisi ve Avrupa Sosyolojisi, A. Andreotti, A. Kyrtsis ve S. Koniordos (ed.) Avrupa Sosyolojisi El Kitabı, 2014, Routledge, Londra, s. 285-302

• Lombardiya, Puglia, Livorno: Yoksullukla Mücadelede Yeni Yerel Girişimler Üzerine Bazı Düşünceler, Politiche Sociali/Social Policies, 2016, A. III, n. 1, pp. 153-158.

• Sürdürülemez Kapitalizm: Avrupa Modellerinin Karşılaştırılması, La rivista delle politiche sociali, 2017, 1, pp. 221-231.

• Geçiş Sürecinde Batı Kapitalizmi. Küresel Zorluklar, Yerel Süreçler, 2018, (A. Andreotti ve Y. Kazepov baskıları ile), Manchester University Press, Manchester.

• Uzun Vadede Sosyal Destek Yönetimi, (2019’da basılacak), A. Andreotti, Governare Milano nel nuovo millennio, Il Mulino, Bologna.

• Refah Kapitalizmi, (2019’da basılacak), E. Mingione ile birlikte, Wiley-Blackwell Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar Ansiklopedisi.

• Yeni Kentsel Yoksulluk, (2019’da basılacak), E. Morlicchio ile birlikte, Wiley-Blackwell Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar Ansiklopedisi.

• İtalya’da Yoksulluk ve Aile Bağlamı. Bir Avrupa Perspektifi, (2020’de basılacak), E. Morlicchio ve C. Saraceno, Politika Yayınları, Bristol.

 

David Benassi is Professor at the University of Milano-Bicocca (Italy), where he is Director of the master in Planning of social policies. His main interests of research concern poverty and inequality, social policies (with a special focus on anti-poverty schemes), the macro/micro dialectic of social processes. Among his recent publications:

2010 Father of the Welfare State?”. Beveridge and the Emergence of the Welfare State, in Sociologica, 3

2014 Il “problema” dei ricchi in una prospettiva sociologica (The “problem” of the rich in sociological perspective), in La Rivista delle Politiche Sociali, 2/3, pp. 249-261

2014 Italian Sociology and European Sociology, con A. Andreotti, in A. Kyrtsis and  S. Koniordos (eds.) The Handbook of European Sociology, Routledge, London, pp. 285-302

2016: Lombardia, Puglia, Livorno: alcune considerazioni sulle recenti iniziative locali in tema di reddito minimo contro la povertà (Lombardy, Puglia, Livorno: some thoughts on recent local initiatives against poverty), in Politiche Sociali/Social Policies, A. III, n. 1, pp. 153-158

2017: Capitalismo insostenibile: la transizione dei diversi modelli europei a confronto (Unsustainable Capitalism: a comparison of European models), in La rivista delle politiche sociali, 1, pp. 221-231

2018 (eds.) Western Capitalism in Transition. Global Challenges, Local Processes (with A. Andreotti and Y. Kazepov), Manchester University Press, Manchester

Forthcoming (2019):: Il governo del sistema di assistenza in una prospettiva di lungo periodo (The govern of social assistance in the long run), in A. Andreotti (a cura di) Governare Milano nel nuovo millennio, Il Mulino, Bologna

Forthcoming (2019): Welfare Capitalism, with E. Mingione, in The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies

Forthcoming (2019): New Urban Poverty, with E. Morlicchio, in The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies

Forthcoming (2020): Poverty and family context in Italy. A European perspective, with E. Morlicchio e C. Saraceno, Policy Press, Bristol

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019