Dr. Erkin Erimez   (Argüden Akademi)

 

Dr. Erkin Erimez: Çalışma hayatına 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1990 yılında Borusan Holding Finansman Departmanında göreve başladı. 15 yıl boyunca Finansman Departmanında çeşitli kademelerde görev yaptı. 2005 yılında Borusan Bünyesinde Kurumsal Sekreterya Departmanını kurdu ve Kurumsal Sekreter olarak atandı. 2012 Ağustos ayına kadar bu görevi yürüttü. 2008 yılında 6 Sigma yönetici siyah kuşak oldu. 2010 – 2012 yılları arasında Borusan’ın Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinde (WBCSD) temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde 2010 – 2012 arasında WBCSD Sustainable Consumption and Value Chain çalışma grubunda görev aldı. Avrupa Komisyonunun sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara katıldı.

2013 Nisan ayından bu yana ARGE’de Ortak olarak danışmanlık yapmaktadır. ARGE bünyesinde çeşitli kuruluşlara strateji, risk yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri, yönetişim konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

2015 B20 Türkiye sürecinde ARGE Danışmanlık “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Görev Gücü” Bilgi Ortağı olarak seçilmiş ve G20 liderlerine politik önerileri hazırlamıştır. ARGE B20 çalışmalarının başlangıcından bu yana bilgi ortağı olarak görev yapan tek küresel olmayan danışmanlık şirketidir. Erkin Erimez bu çalışmada yer almıştır.

Boğaziçi Executive MBA Programında “Sürdürülebilirlik Stratejisi” konusunda ders vermiştir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

UN Global Compact Türkiye Ağı Yönetim Kurulu üyesidir.

UNSDSN Türkiye Ağı Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Entegre Raporlama (IIRC) Türkiye Platformu üyesidir.

TÜSİAD: Çevre, Vergi, Sanayide Dönüşüm, Sermaye Piyasaları Çalışma Gruplarına üyedir.

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibidir.

 

Dr. Erkin Erimez started his career as a Research Assistant at Boğaziçi University in 1987. In 1990, he started to work in Finance Department of the Borusan Holding. He worked for 15 years in various positions within the Finance Department. In 2005, he established the Corporate Secretariat Department within Borusan and was appointed as a Corporate Secretary. He worked in this position until August 2012. In 2008, he became the 6 Sigma executive black belt. Between 2010 and 2012, he was the representative of Borusan’s World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). In the same period, he worked at WBCSD Sustainable Consumption and Value Chain working group. He participated in the sustainability studies of the European Commission.

He has been working as a partner at ARGE since April 2013. He provides consultancy services to various organizations on strategy, risk management, sustainability strategies and governance. ARGE was been chosen as “Governance and Sustainability Task Force” Information Partner in the 2015 B20 process in Turkey and prepared policy recommendations to G20 leaders. ARGE is the sole non-global consulting company working as an information partner since the beginning of B20. Erkin Erimez took part in this study.

He taught a course on Sustainability Strategy at Boğaziçi Executive MBA Program. He is a board member of Corporate Governance Association of Turkey. He is a member of executive committee of the UN Global Compact Turkey. He has served as a member executive committee of UNSDSN Turkish Network. He is a member of Integrated Reporting (IIRC) Turkey Platform. He is a member of TÜSİAD: Environment, Tax, Transformation in Industry and Capital Markets working groups. He holds the Corporate Governance Rating License.

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019