Dr. Yılmaz Argüden (Argüden Akademi)

 

Dr. Yılmaz Argüden: Çalışma hayatına 1978 yılında Koç Holding Arge Merkezinde başladı. Rand Corporation’da 5 yıl stratejik analizler uzmanı olarak çalıştıktan sonra 3 yıl Dünya Bankasının Krediler Bölümünde Kısım Amirliği yaptı. 1988-90 yılları arasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinde Özelleştirme programının sorumluluğunu yürüttü.  1991 yılında Başbakan Başdanışmanlığı (ekonomi) yaptı.  Çeşitli şirketlerin yönetim kurullarındadır.   Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. (1997-99) Rothschild, Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

1991 yılında kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık Yönetim Danışmanlığı faaliyetlerine başlamıştır. Bugüne kadar 400’den fazla kurum ile 1000’den fazla proje ile kurumların yönetim kalitesini geliştirme yönünde çok çeşitli sektörde katkı sağlamıştır. Halen kurucu ortağı olduğu ARGE bünyesinde çeşitli kuruluşlara rekabet gücünü artırıcı danışmanlık hizmetleri vermektedir.

KalDer’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Türk-Kanada İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı yaptı.  Kurucuları arasında olduğu TESEV (Türkiye Ekonomi ve Sosyal Etüdler Vakfı), TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ve ÖSGD (Özel Sektör Gönüllüler Derneği) Yönetim Kurullarında görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Koç Üniversitesi MBA programında Strateji dersleri verdi. Yirmiden fazla yayınlanmış eseri vardır.  Çeşitli yayınlarda köşe yazarlığı yapmaktadır. Dünya Ekonomik Forum’u tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir (1999).

2015 B20 Türkiye sürecinde ARGE Danışmanlık “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Görev Gücü” Bilgi Ortağı olarak seçilmiş ve G20 liderlerine politik önerileri hazırlamıştır. ARGE B20 çalışmalarının başlangıcından bu yana bilgi ortağı olarak görev yapan tek küresel olmayan danışmanlık şirketidir. Yılmaz Argüden bu çalışmalara liderlik etmiştir.

 

Dr. Yılmaz Argüden started his career in 1978 at Koç Holding Research and Development Center. After working as a strategic analyst at Rand Corporation for 5 years, he worked as a section chief at World Bank’s Credit Department for 3 years. Between 1988 and 1990, he run the Privatization Program in Mass Housing and Public Partnership Administration. In 1991, he served as Chief Advisor (economy) to the Prime Minister. He is on the boards of various companies. He also served as Chairman of the Board of Directors of Erdemir (1997-99). He is the chairman of the Rothschild Board of Turkey.

In 1991, he started his ARGE Consulting and Management Consultancy business. With the aim of improving the management quality of organizations, he has contributed to a wide range of sectors in more than 400 institutions and by over 1000 projects. He is still continuing to provide consultancy services within ARGE to various organizations to increase their competitive power. In addition to his position as the chairman of the Board of Directors of KalDer, he also served as a chairman of Turkish-Canadian Business Council and Turkish-American Business Council as well. He is one of the co-founders and has been involved in boards of TESEV (Turkey Economic and Social Studies Foundation), TEGV (Turkey Educational Volunteers Foundation) and ÖSGD (Private Sector Volunteers Association).

He gave lectures on Strategy at Boğaziçi University and Koç University MBA programs. He has more than twenty publications and he is a columnist in various publications. He was selected by the World Economic Forum as one of the 100 Global Leaders of the Future (1999). His company ARGE was chosen as “Governance and Sustainability Task Force” Information Partner in 2015 B20 process in Turkey and prepared policy recommendations to G20 leaders. ARGE is the sole non-global consulting company working as an information partner since the beginning of B20. Yılmaz Argüden has led these studies.

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019