Dr.Denizcan Kutlu

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Kutlu, yüksek lisansını 2008, doktorasını ise “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu” başlıklı tezi ile 2014 yılında Ankara Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezi, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulundu. Türkiye’nin farklı illerinde yoksulluk ve sosyal yardımlar, çağrı merkezi çalışanları, mühendisler ve madenciler üzerine saha çalışmalarına katıldı. TÜBİTAK bursu ile 2013 yılında, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda Misafir Araştırmacı olarak bulundu. Şu an Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde görev yapmaktadır. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nde Yayın Kurulu üyesidir. Emek ve sosyal politika başlıkları altında sunulan çeşitli bildirilerin yanında, yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır. İlgi alanları, sosyal yardımlar ve işgücü piyasası politikaları, emek ve toplumsal sınıflar, sendikacılık, çalışma ilişkileri ve sanat başlıkları altına yerleştirilebilir.

 

 

Kitapları:

Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin (NotaBene, 2015),

Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler

(NotaBene, 2017, Ed. Çağrı Kaderoğlu Bulut ile birlikte).

Denizcan Kutlu graduated from Gazi University Labor Economics and Industrial Relations Department in 2005, received his master’s degree in 2008 and completed his PhD on “The Evolution of Social Welfare Regime in Turkey” in 2014 at Ankara University, Labor Economics and Industrial Relations Department. His PhD thesis was praised by the jury of the Dr. Cahit Talas Social Policy Award. He joined field studies in different provinces of Turkey on poverty and social assistance, call center employees, engineers and miners. In 2003, he was a visiting researcher at the School of Oriental and African Studies, University of London with a scholarship from TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey). He is currently working in Tekirdağ Namık Kemal University, Labor Economics and Industrial Relations Department. He is a member of the Editorial Board of TTB Journal of Occupational Health and Safety. In addition to the various presentations on labor and social policy, he has also published studies. His areas of interest include social assistance and labor market policies, labor and social classes, syndicalism, labor relations and art

 

Books:

Evolution of Social Welfare Regime in Turkey: Accumulation, Control, Discipline (NotaBene, 2015),

Images of the Class: Labor Processes and Counter

Movements, NotaBene, 2017, Ed. With Çağrı Kaderoğlu Bulut.

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019