Kadıköy Belediyesi Akademi bugüne kadar hazırladığı kent profilleri ve tüm dünyadan derlediği bültenleri ile uluslararası deneyimleri gündemimize taşıdı. “Yerelde Sosyal Politikalar” başlığı ile bu sefer de Avrupa ülkeleri ile Türkiye deneyimini Kadıköy’de, uluslararası bir konferans ile buluşturuyoruz.

Tüm dünyada hakim olan sosyal ve ekonomik krizler öncelikle dezavantajlı grupları etkiliyor; ekonomik kısıtlamalar ise öncelikle sosyal politikalardan başlıyor. Özellikle kamu hizmetlerinden yararlanmada yaşanan toplumsal eşitsizlikler kimi zaman doğrudan mağduriyet kimi zaman dışlanma gibi olumsuzluklar ile karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bütün siyasal kampanyalar ve liderler bireylerin hayat standartlarını yükseltmeyi vaat etseler de, siyaset toplumun her kesiminin temsilinden ve temel sorunları gündeme taşımaktan uzaklaşıyor.

Bu konferans ile öncelikle Türkiye’nin bu alana bakış açısını değerlendirip sonrasında ise Avrupa ülkelerinin ulusal ve yerel stratejilerini akademisyen ve uzmanların aktarımı ile tartışacağız. Bu tartışmalar içerisinde; hane halkının ekonomik krizlere direnme stratejilerinden sosyal yardımlar vasıtası ile yürütülen yoksulluk yönetimine, merkezi politikaların yereldeki etkisinden yerelden gelişebilecek değişen demografi ve iş gücüne uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler bulunacak.

Bu değerlendirmelerle birlikte, Kadıköy Belediyesi uygulamaları üzerine değerlendirme yapan uzmanların, hizmetlerin yarattığı değer ve bütünselliğini veriler ışığında masaya yatırdığı sunumlarını dinleyeceğiz.

Yayına dönüştürülmesi hedeflenen bu konferans sırasında, hem yerel yönetimlere model olacak uygulamaların hem de bu alanda çalışan araştırmacıların ve politika yapıcıların bakış açısını zenginleştirecek paylaşımların yapılmasını umuyor, değerli katılımınızı bekliyoruz.

 

 

Kadıköy Belediyesi Akademi have so far prepared city profiles and brought international experience with journals compiled from all over the world into our agenda. Now, we holds an international conference in Kadikoy entitled “Social Policies at The Local” which brings together experiences from Turkey and European countries.

The social and economic crises prevailing all over the world are primarily affect disadvantaged groups; as for economic constraints firstly start from social policies. In particular, social inequalities in utilizing public services are sometimes confronted with negative consequences such as victimization and exclusion. Although all political campaigns and leaders are promising to raise the living standards of individuals, politics is moving away from representing each sections of society and putting the main problems on the agenda.

During this conference, we will first evaluate Turkey’s point of view in this area, following by discussions on national and local strategies of European countries with academicians and specialists. In these discussions; there will be a wide range of assessments including the strategies of households’ resisting economic crisis, poverty management through social assistance, impact of central policies to the local and the changing demographics and labor adaptation programs that can evolve locally.

Along these assessments, we will be hearing presentations of the experts who are evaluating the practices of Kadıköy Municipality in the light of the data and the value created by the services.

During this conference, which is intended to be transformed into a publication, we hope that the practices shared would be a model for local governments and enrich the perspective of researchers and policy makers working in this field. We look forward to your valuable participation.

 

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019