ULUSLARARASI KONFERANS # YERELDE SOSYAL POLİTİKALAR # CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ / KADIKÖY

11 Ocak Cuma:

(9:00'da Kadıköy Belediyesi ve Haldun Taner Tiyatrosu önünden servis kalkacak.)

10:00 – 10:30: Açılış konuşmaları

 

10:30 – 12:30: I.Oturum

 

Moderatör: Prof. Dr. Ebru Voyvoda

 

Prof. Dr. Meryem Koray – "Sosyal devlet ve sosyal politikanın sefaleti içinde sosyal belediyecilik mümkün mü!..."

 

Dr. Denizcan Kutlu -  “Türkiye’de Sosyal Yardımların Hanehalkı Üzerindeki Etkileri: Kurumsal ve Sosyolojik Boyutlar”

 

Prof. Markus Promberger – Almanya ve başka yerlerdeki düşük gelirli hane halklarının dirençliliği: Bulgular ve politik çıkarımlar

 

12:30 - 13:30: Yemek arası

 

13:30 – 15:00: II. Oturum

 

Moderatör: Doç. Dr. Galip Yalman

 

Prof. Dr. Hülya Dağdeviren - 2008 krizinin İngiltere'deki yerel yönetimlerin sosyal politikası üzerindeki etkisi

 

Doç.Dr. David Banessi – İtalya'da sosyal yardımın yerel boyutu: Milano örneği

 

15:00 – 15:30: Çay-kahve arası

 

15:30 - 16:30: III. Oturum

 

Dr.Yılmaz Argüden,Dr. Erkin Erimez

 Kamuda İyi Yönetişim ve Entegre Düşünce yaklaşımı:

 Kadıköy Belediyesi entegre raporu sunumu

 

 

12 Ocak Cumartesi:

(12:30'da Kadıköy Belediyesi ve Haldun Taner Tiyatrosu önünden servis kalkacak.)

 

13:30-15:00: I. Oturum

 

Moderatör: Doç. Dr. Didem Danış

 

Prof. Yuri Kazepov - Yerel sosyal politika inovasyonunun çok basamaklı mücadelesi

 

Doç.Dr. Luis Capucha -  Okul, yetişkin eğitimi ve sosyal politikalar: kentsel ve kırsal bağlamlarda politikalar

 

15:00 – 15:30: Çay- kahve arası

 

15:30 -16:30: II. Oturum

 

Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Ebru Voyvoda

Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Didem Danış

 

Oturumlardan Türkiye ve Yerel Yönetimlere Yönelik Yansımalar

 

 

 

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019