Luís Capucha - CIES-IUL (Centre for Research and Studies in Sociology of the University Institute of Lisbon)

 

 

Luís Capucha, bir sosyologdur. ISCTE Üniversitesi Lizbon Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Politikası Bölümü Başkanı ve 1987’den beri Sosyoloji Çalışmaları ve Araştırma Merkezi’nde araştırmacıdır. Aynı zamanda Ulusal Eğitim Konseyi Üyesidir.

Ana araştırma temaları, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele politikaları, sosyal politikalar, eğitim ve öğretim politikaları, popüler kültürler, engellilerin rehabilitasyonu ile planlama ve değerlendirme metodolojileridir. Portekiz, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Brezilya, Moritanya, Belçika ve Angola’da yayımlanmış kitapların, kitap bölümlerinin, makalelerin ve diğer yayınların (150 üzeri) yazarıdır. Portekiz ve yurtdışında başka yerlerde yaklaşık iki yüz bilimsel toplantıda bulunmuş ve ders vermiştir. Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı’nda Araştırmalar, Beklentiler ve Planlama Dairesi Genel Müdürlüğü (1998-2001), Milli Eğitim Bakanlığı İnovasyon ve Program Geliştirme Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür (2006-2008) ve Yeterlilik Kurumu Başkanı (2008-2011) olarak görev yapmıştır. Avrupa Birliği İstihdam Komitesi’nde üye olarak yer almıştır. Sosyal, profesyonel, kültürel ve topluluk derneklerinde ortak olarak veya kurulların aktif bir üyesi olarak bulunmaktadır.

 

Sociologist, Head of the Department of Political Science and Public Policy at ISCTE-University Institute of Lisbon and researcher at the Center for Research and Sociology Studies, since 1987. Member of the National Council of Education.

The main research themes are policies to combat poverty and social exclusion, social policies, education and training policies, popular cultures, rehabilitation of people with disabilities, and planning and evaluation methodologies. He is the author of books, chapters of books, papers and other publications (more than one hundred and a half) in Portugal, United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy, Brazil, Mauritania, Belgium and Angola. He presented communications and lectures in about two hundred scientific meetings in Portugal and abroad. He was Director General of the Department of Studies, Prospects and Planning of the Ministry of Labor and Social Solidarity (1998-2001), Director General of the Directorate General of Innovation and Curriculum Development of the Ministry of Education (2006-2008) and President of the Agency For the Qualification (2008-2011). He was a member of the Employment Committee of the European Union. He is an active collaborator or member of the boards of social, professional, cultural and community associations.

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019