Prof. Dr. Hülya Dağdeviren

 

Hülya Dağdeviren, Hertfordshire Üniversitesi’nde Ekonomik Kalkınma Profesörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşlar için danışman olarak çalıştı ve AB araştırma fonu programları için dış değerlendirici olarak görev aldı. Halen, globalleşme, finansallaşma ve politik ekonomi üzerine yüksek kalitede araştırmalar yayınlayan disiplinlerarası bir dergi olan Competition and Change’de genel yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Araştırması, toplumun daha yoksul kesimleri için ekonomik yapı ve politikanın refah sonuçları üzerinedir. Bu alandaki son bir çalışma, sosyal politika ve sosyoloji dergilerinde yayınlanan, kriz sonrası Avrupa’da dirençliliği ve zorlukları araştırmak için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen dokuz ülkeli bir projedir. Halen, düşük gelirli hane halklarının kriz sonrası borçluluk dinamiklerini inceleyen bir proje yürütmektedir. Daha önce, su ve enerji şirketlerinin yönetişimini araştırmış ve bunları düşük gelirli grupların refahı üzerinde önemli bir etkisi olan temel hizmetlerin bir parçası olarak görmüştü. Bu alandaki çalışmaları kamuya karşı özel ikileminden, yükümlü şirketlerin düzenlenmesine ve farklı yönetim yapılarının sosyal sonuçlarına kadar uzanıyordu. Bu alandaki yayınları Cambridge Ekonomi, Endüstriyel ve Kurumsal Değişim, Kalkınma ve Değişim Dergisi’ndeki makaleleri içermektedir. Son zamanlarda bu soruşturma hattını toprak ve kırsal kaynaklara erişim ve gıda güvenliği açısından etkilerine doğru genişletti. Bu, İngiltere-Hindistan Eğitim ve Araştırma Girişimi tarafından finanse edilen ve Güney Hindistan’da kırsal kaynaklar için kullanım çeşitliliğine odaklanan güncel bir projenin konusunu oluşturmaktadır.

 

Hulya Dagdeviren is a Professor of Economic Development at University of Hertfordshire.  She worked as an advisor for international institutions such as the United Nations Development Programme and acted as external evaluator for the EU research funding programmes. At present, she is the Editor in Chief of Competition and Change, an interdisciplinary journal, publishing high quality research on globalisation, financialisation and political economy. Her research is on the welfare consequences of economic structure and policy for the poorer sections of society. A recent work in this area has been a nine-country project, funded by the European Union to investigate resilience and hardship in post-crisis Europe, with publications in social policy and sociology journals. Currently, she is pursuing a related project that examines the post-crisis dynamics of indebtedness by low income households. Previously, she investigated the governance of water and energy companies, viewing these as part of essential services with significant impact on the welfare of low income groups. Her work in this area ranged from public vs private dilemma to the regulation of the incumbent companies and social consequences of different governance structures. Publications in this area include articles in Cambridge Journal of Economics, Industrial and Corporate Change, Development and Change. Recently, she extended this line of inquiry to access to land and rural resources and implications for food security. This is the subject of a current project, funded by UK-India Education and Research Initiative, and focusing on varieties of tenure for rural resources in South India.

 

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019