Prof.Dr. Meryem Koray

 

 

 1974’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ve bir süre avukat olarak çalışan Koray, 1978’de Ege Üniversitesi’nde akademik yaşama başlamıştır. Sırasıyla Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Çalışmalarını esas olarak sosyal ekonomi-sosyal politika” alanında sürdüren Koray, bu konuları İsveç ve Almanya‘da da araştırma fırsatı bulmuştur. Yanı sıra, toplumsal cinsiyet konusuyla da ilgilenen Koray, akademik çalışmaları arasına kadın çalışmalarını da katmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde kadın hareketinin içinde yer aldığı gibi, 1994-1995 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın danışmanlığını da yapmıştır. Çalıştığı alanda çok sayıda kitabı, araştırması ve makalesi bulunan Koray, 2008 yılında kurumsal emekliliği seçmiştir. Ancak akademik çalışmalarına devam etmekte ve 2010 yılından bu yana Birgün Gazetesi’nde yazmaktadır."

Meryem Koray graduated from the Faculty of Law of Istanbul University in 1974. After working as a lawyer for a while, she began her academic career in 1978 at Ege University. Koray worked respectively at Ege University, Dokuz Eylül University and Yıldız Technical University. Her studies mainly focused on ‘social economy and social policy’, and she had theopportunity to research these topics in Sweden and Germany. In addition, interested in gender issues, Koray added women’s studies among her academic research fields. Involved in women’s movements within the context of these studies, she also worked as a consultant for the Ministry of Women and Family Affairs between 1994-1995. Koray published many books, research and articles in her study fields. She has chosen institutional retirement in 2008, but she continues her academic studies and has been writing for Birgün Newspaper since 2010."

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019