Prof. Dr. Tarık Şengül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 

Prof. Dr. H. Tarık Şengül, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans derecisini aldıktan sonra, aynı Üniversite’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, İngiltere’nin Kent Üniversitesi Kentsel Çalışmalar bölümünden doktora derecesini almıştır. Manchester ve Birmingham Üniversitelerinde ve Alman İş Kurumu Araştırma Birimi

(IAB) bünyesinde davetli öğretim üyesi olarak araştırmalar yürütmüştür.

 

Başbakanlık GAP İdaresi için Köye Dönüş Projesinde (2000- 2003) ve Diyarbakır Kenti Nazım Plan çalışmalarında koordinatörlük yaptı (2004-2005). AB 7. Çerçeve, Gerileme Yaşayan Bölgeler Projesi’nin (Sphere) uluslararası koordinatörlüğünü, Yoksulluk ve Dayanıklılık Stratejileri (Rescue) Projesi’nin yürütücülüğünü yaptı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı görevini üstlendi (2008-2010). Ulusal ve uluslararası alanda makaleleri yanında, Kentsel Çelişki ve Siyaset başlıklı bir kitabı vardır. 1987 yılında katıldığı ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretimüyeliği görevine halen sürdürmektedir.

 

Prof. Tarık Şengül, received his BCP and MS degrees at METU and PhD in Urban Studies at University of Kent at Canterbury, UK. He was visiting fellow in University of Manchester, Birmingham University and German Employment Agency (IAB). He was a coordinator in the Return to the Village Project (2000-3) and Development Plan of City of Diyarbakır (2004- 5). He was international coordinator of recent EU funded research project Sphere, focusing on Declining regions and a researcher in RESCuE investigating household resilience in times of crisis. He acted as president of Chambers of City Planners between 2008-10. He widely published in nationaland international journals and has a book in Turkish, entitled Urban Conflict and Politics. He is a faculty member in the Department of Political Science in the Middle East Technical University.

© Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019